משרדנו מטפל בכל קשת העסקאות שניתן לבצע במקרקעין, קטנות כגדולות.
 
חשוב לציין, כי עסקת מקרקעין, היא עסקה מהותית ובעלת משמעות, גם במישור הפרטי וגם במישור העסקי וכפועל יוצא מכך, מחייבת התייחסות קפדנית ויסודית.

הניסיון המקצועי העשיר של המשרד, בטיפול בעסקאות מקרקעין, לרבות ביצוע הבדיקות הנדרשות, הן מבחינה מיסויית, הן מבחינה תכנונית והן מבחינה משפטית, עובר להתקשרות בהן, הם המצע שעל בסיסו ניתן להבטיח, כי ההסכם יכלול את ההגנות המחויבות על הלקוח.
 
המשנה המקצועית של המשרד בתחום עסקאות המקרקעין, היא התאמה של תנאי ההסכם לצרכיו של הלקוח אך בה בעת, הטמעת המנגנונים הנדרשים על מנת להגן על הלקוח מפני מצבים של כישלון העסקה ובדיקה קפדנית, טרום עריכת ההסכם, של כל הנתונים הנדרשים, על מנת להבטיח מידע מלא לצורך ביצוע ההתקשרות.

למשרד ניסיון רב בייצוג בעסקאות מכר/רכישה של דירות יד שנייה, רכישות דירה מקבלן/יזם, רכישת מגרש, רכישת נכס מסחרי, עסקאות קומבינציה, עסקאות תמ"א 38, עסקאות אופציה, עסקאות פינוי בינוי, עסקאות קבוצת רכישה, מכירת/רכישת נחלה חקלאית וכיו"ב.
 
כך ובין היתר, עורכת דין לוי, ליוותה את פרוייקט גבעת עמל א', שהיתה עסקת הפינוי – בינוי הראשונה שבוצעה בישראל, תוך גיבוש מתווה מול מחזיקי המקרקעין, שהסדיר את פינויים בהסכמה. בעקבות פינויה של גבעת עמל, ממי שהחזיקו במקרקעין במשך שנים ארוכות, הוקם הפרוייקט הידוע בכינויו "מגדלי אקירוב" ועו"ד לוי ליוותה גם את ההליכים לשינוי התב"ע על מנת שתתאפשר הקמתו של הפרוייקט הנ"ל וכן טיפלה בהליכי הפינוי שנדרשו ובהתמודדות עם התנגדויות שהוגשו ביחס לפרוייקט, מצד בעלי מקרקעין סמוכים.
 
עוד מטפל המשרד, בעסקאות קומבינציה בהיקפים שונים, הן בפרוייקטים המיועדים למגורים והן בפרוייקטים המיועדים למסחר/תעשייה ומלווה הן בעלי מקרקעין והן יזמים בליווי עסקאות קומבינציה.
 
בנוסף, מלווה המשרד, הן יזמים והן בעלי דירות בפרוייקטים לפי תמ"א 38, לרבות טיפול בנושאי התנגדויות לפרוייקטים כאמור מצד דיירים גובלים ו/או מצד דיירים בבניין המבקש לבצע פרוייקט כאמור. המשרד מטפל בעסקאות בנחלות ובמשקים חקלאיים, בליווי התקשרות של קבוצות רכישה ועוד.