תכניות העוסקות בתכנון תשתיתי מחייבות התמחות מיוחדת. תכניות תשתית הן לרבות תכנית מתאר ארציות שההליכים הנוגעים אליהן הם בעלי אופי מיוחד.
 
המשרד מלווה ייזום של תכניות תשתית, והליכי רישוי בקשר עם תכניות כאמור (בתחום התקשורת והמים בעיקר) וכן מייצג לקוחות בהליכים שונים לשם מניעת אישור של תכניות הנוגעות לתשתיות. כך למשל מטפל המשרד בהגשת הליכים משפטיים בקשר לתכניות כבישים, ארציים ומקומיים, תשתיות רכבת תשתיות תקשורת, תשתיות גז וכיו"ב.

בנוסף מלווה המשרד את לקוחותיו, בהליכי תביעה בגין ירידת ערך בקשר עם תכניות בכלל ובקשר עם תכניות תשתית בפרט, ו/או במגעים לשם מניעת מפגעי התכנון המתגבש.