המשרד מייצג את עירית רמת גן כבר שנים ארוכות במגוון נושאים ובכלל זאת, בסוגיות עקרוניות בתחום הארנונה (ראה: עע"מ 104/03 אביבה קפלן ואח' נ. עירית רמת גן) בתחום המיסוי של רשות ציבורית (ראה: ע"א 8817/04 עירית רמת גן נ. מנהל מס שבח) בהליכים משפטיים מגוונים ובין היתר, עתירות מנהליות, התקשרויות חוזיות של העירייה, בתביעות בתחום האגרות והיטלי הפיתוח ובתביעות הקשורות בסכסוכים קניינים בקשר לנכסי העירייה.

כפועל יוצא מכך נרכש במשרד ניסיון רב, בתחומים אלה, המשרת אותו במתן שירותים משפטיים גם לפרטיים, בהליכים משפטיים הננקטים כנגד רשויות מקומיות ובכלל זאת עתירות מנהליות,  עתירות לבג"צ, הליכים שונים להפחתת חיובי ארנונה אגרות והיטלי פיתוח ועוד.