סכסוכים הנוגעים לחזקה ושימוש במקרקעין, בין שכנים בבית משותף, בין שכנים גובלים, ביחס למקרקעין המוחזקים במשותף ועוד, הם מציאות שכיחה. 
 
לעתים קרובות הרצון לממש זכויות בניה, מאפשר לשכנים להתנגד לבניה כאמור. במקרים אחרים, ההחזקה המשותפת במקרקעין, מונעת מבעליהם לפעול למימוש זכויות הבניה בהם. 
עוד נפוצים סכסוכים שעולות בהם שאלות משפטיות הנוגעות לזכויות ברכוש משותף, בבית משותף, סכסוכי גבולות ועוד.
 
המשרד מתמחה בייצוג בהליכים משפטיים, הנוגעים לסכסוכים קניינים כאמור ובכלל זאת תביעות לפירוק שיתוף, תביעות הנוגעות לסכסוכי שכנים בקשר למימוש זכויות בניה, ובכלל זאת מימוש זכויות על פי תמ"א 38, סכסוכי גבולות, סכסוכים חוזיים בקשר לעסקאות מקרקעין ו/או עסקאות לביצוע בניה, תביעות פינוי, סכסוכים בקשר לבעלות, תביעות בקשר לחזקה ושימוש, סכסוכים בבתים משותפים ועוד.  
 
תחום מיוחד בו עוסק המשרד, הוא ניהול הליכים משפטיים לביסוס טענות הנוגעות לזכויות קנייניות של מחזיקים במקרקעין ובין היתר מטפל המשרד בעתירה לבג"צ שהוגשה על ידי מי שמחזיקים במקרקעין בכפר שלם מזה שנות דור בדרישה להכרה בזכויות קנייניות של מחזיקים כאמור.